ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΗΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ:

Η εμπειρία των παιδιών και των εφήβων των σύγχρονων μεγαλουπόλεων με τις διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων με τα οποία τρέφονται.
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ:
Οι ελάχιστες ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά και οι έφηβοι των σύγχρονων μεγαλουπόλεων να παρατηρήσουν ή και να εμπλακούν με τις διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων με τα οποία τρέφονται, όπως η σπορά, η ανάπτυξη και η συγκομιδή δημητριακών, λαχανικών, οσπρίων και οπωροφόρων δέντρων.