Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

 Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες 1) προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος, 2) συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα, 3) προωθούν την ισότητα των φύλων, 4) προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά, 5) προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών. Οι σκοποί του συνεταιρισμού ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
Α) Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Ως Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας καλύτερους όρους εμπορίας των προϊόντων και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων. Β) Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μικρή κλίμακα και την ανάπτυξη τεχνολογίας που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. Γ) Σχεδιασμό και διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στο κοινό παραγωγή. Δ) Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου. Ε) Παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας.

Β) Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος
Στο πλαίσιο αυτό ο συνεταιρισμός θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες θα προάγουν τη ποιότητα ζωής και θα παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως:
1) ηλικιωμένοι 2) βρέφη 3) παιδιά 4) άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και θα περιλαμβάνουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας , κοινωνικής στέγασης, κοινωνικής σίτισης , παιδικής φροντίδας, μακροχρόνιας φροντίδας, κοινωνικής αρωγής.
Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δε θα πρέπει να υποκαθιστά τις γενικές υποχρεώσεις του Κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής. Η δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση αφορά την εκπαίδευση ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλων στη παροχή βοήθειας και συντροφιάς σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα ή αναπηρίες μέσω της παραχώρησης των ζώων σε μεμονωμένα άτομα καθώς και σε ιδρύματα ή οργανισμούς που παρέχουν φροντίδα σε τέτοια άτομα. Απώτερος σκοπός μας είναι η διευκόλυνση των ανθρώπων αυτών να αυτοεξυπηρετούνται χωρίς να νιώθουν μειονεκτικά εξαρτώμενοι από άλλους ανθρώπους . Η συνύπαρξη των ανθρώπων αυτών με το ειδικά εκπαιδευμένο ζώο θα τους τονώσει την ψυχική τους υγεία.