Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΖΩΟΥ

Δίνει χαρά, καλλιεργεί το συναισθηματικό του κόσμο, και συμβάλλει στην ψυχική του υγεία. Τα παιδιά ταυτίζονται μαζί του, επικοινωνούν ψυχικά, το θαυμάζουν κι αυτό κινητοποιεί το συναισθηματικό του κόσμο.

Εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο, αγωνίες, προβλήματα, όνειρα και εμπειρίες του.
Συντελεί στη γλωσσική του ανάπτυξη καθώς εκφράζεται, πλουτίζει το λεξιλόγιο του, συνθέτει την ομιλία του. Μαθαίνει να μιλάει με ευκρίνεια και να τονίζει σωστά λέξεις και φράσεις. Με τον τρόπο αυτό οργανώνεται, μεθοδεύεται, ενώ συγχρόνως καλλιεργεί τη συγκέντρωση της προσοχής του, την ικανότητα συνειρμού, την κρίση, την μνήμη, την παρατηρητικότητα, την ικανότητα σύνθεσης όπως και την ευρηματικότητα, την ικανότητα αυτοσχεδιασμού και την φαντασία του.
Καλλιεργεί την ετοιμολογία, την ευστροφία, τη δυνατότητα εύρεσης λύσεων και αντιμετώπισης δυσκολιών.