Η ΣΩΘΙΣ

Η ΣΩΘΙΣ αποτελεί μια καινοτόμο ιδέα η οποία πρώτη φορά εγκρίνεται από το Ελληνικό Δημόσιο. Μία προσπάθεια με επίκεντρο τον άνθρωπο και το σκύλο, σε μια κοινωνία που έχει ανάγκη όσο ποτέ από θετικά πρότυπα και υγιείς καταστάσεις.

 Ένας τρόπος προσέγγισης με την συμμετοχή πολλαπλών ειδικοτήτων και την συγχώνευση όλων των ηλικιών σε καίριες στιγμές της ζωής τους είναι κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά της ΣΩΘΙΣ.
Πολίτες οι οποίοι με σεβασμό για την ατομικότητά τους θα αποκτήσουν κοινωνική συνείδηση και την αίσθηση της ανάγκης να συμβάλλουν στη κοινότητα.

Δεν κάνουμε διακρίσεις σε:
Φύλο-χρώμα-ηλικία-οικονομική –κοινωνική κατάσταση


Προσεγγίζουμε ομάδες ανθρώπων ξεχασμένες στο χώρο και τον χρόνο που όμως συνεχίζουν να υπάρχουν και χρειάζονται νέα ερεθίσματα και επαφή μέσα από ένα εντελώς διαφορετικό πρίσμα αλλά αληθινό, απλό, άμεσα θεραπευτικό, γαλήνιο και ανθρώπινο.
Με όχημα τη θέλησή μας και τους σκύλους θεραπευτές ελπίζουμε να αποκτήσουμε και άλλους υποστηρικτές και να γίνουν γνωστές οι δράσεις μας και οι λέξεις κλειδιά για τη ΣΩΘΙΣ να γίνουν πράξη.
Συμμετοχή-εκπαίδευση-συνεργασία-δημιουργία-επαφή-παρατήρηση-αξιολόγηση-ευαισθησία-αλληλεγγύη-προσέγγιση.